Онлайн обучения

Вие най-добре знаете, че промяната трябва да дойде отвътре. Промяна да правите нещата по нов начин, да не се страхувате от провал и да предадете това на екипа си. Он-лайн обучението гарантира тази промяна стъпка по стъпка и води до по-добри резултати.
 

Бързият, лесен и интересен начин да учите нови неща може да се превърне в изключителен мотиватор за екипите ви. Тогава и резултатите няма да закъснеят. Защото правилното обучение на вашия търговски персонал води директно до увеличаване на продажбите и повече ефективност. А вие правите ли го?

Задайте си следните въпроси:

1. Доволни ли сте от резултатите на текущата ви програма за обучение по продажби?

2. Бъдете честни! Обучили ли сте мениджърите си как да управляват персонала и процесите в аптеката?

3. Вашите програми за обучение предлагат ли възможност за ежедневна работа с екипите ви без откъсване от работното място?

4. Клиентите очакват все по-добро обслужване и повече компетентност. Вашата програма за обучение отговаря ли на тези нужди?

5. Доволни ли сте от първоначалното обучение по търговски умения на новите си служители?

Отговорихте ли с "НЕ", дори на един от тези въпроси? Време е да преразгледате качеството на обучение, което предлагате на вашите екипи. Ние можем да помогнем!

„Фарма тренинг он-лайн“ гарантира правилното и ефективно обучение на вашите управители и сътрудници. За по-малко от 1 лев на ден!

Абонирайте се за нашата система „Ефективни аптечни продажби“  или „Ефективен аптечен мениджър“ , а защо не и за двете. Това е най-добрият старт да обучите екипите си без ограничения и високи разходи. 

Защо да го направите?
 

Лесно е
Сътрудниците в аптеката имат достъп до онлайн системата за обучение по всяко време и навсякъде. Нашите системи са напълно мобилни!

Без ограничение
Гледайте видеоклиповете, които са специфични за вас и вашата аптека, колкото пъти искате, без ограничение във времето.

Обучете колкото се може повече членове на вашият екип,  без да ги откъсвате от работното им място, без наем на зали, без допълнителни разходи. Няма значение дали имате 1 или 1000 служители!

Обучение "до диплома"
Нашите онлайн системи за обучение ви дават всичко необходимо, включително обучителни видеоклипове, работни учебни книги, оценки, отчети за ефективността от обучението, инструменти за подсилване на съдържанието, персонализирани сертификати за завършване на обучението.

Устойчиви резултати
Фарма тренинг он-лайн“ не е обикновена програма за обучение. Нашата система е устойчива, защото работи във вашите аптеки ежедневно.