Въвеждане на категориен мениджмънт

Цялостен проект по въвеждане на категории в аптеките Ви.

Защо е полезно:

Категорийният мениджмънт е процес за постигане на професионално управление на асортимента продукти в аптечната мрежа, според изискванията на асортиментната политика, особеностите и местоположението на аптеките и други фактори. При липсата на такъв процес е невъзможно да се управляват ефективно продажбите във Вашите аптеки.
 

Очаквани резултати:

Въвеждането на управление на категориите ви позволява да определите оптималната матрица на асортимента. До какво ще доведе това?

  • Запазване на баланса между доволни клиенти, брутна печалба и маркетингови договори с фарма производителите
  • Създаване на конкурентна структура на асортимента
  • Стандартизиране и автоматизиране на процеса на формиране и поддържане на асортимента
  • Оптимизиране на ценообразуването
  • Процес на въвеждане на нови продукти, процес на премахване на неликвидни и необръщаеми продукти


Какво включва услугата:

Етап 1.
Диагностика на стоковата, асортиментната и ценовата политика във Вашата аптека

Етап 2. Разделяне на асортимента в стокови категории и клъстери - създаване на асортиментно дърво

Етап 3. Създаване на процедура за постъпково управление на категорията

Етап 4. Автоматизация на категорийния мениджмънт в аптечната верига

Етап 5. Въвеждане на система за оценка на резултатите от категорийния мениджмънт

Продължителност:

2 месеца