Асортиментно дърво

Разпределение на продуктовия асортимент в стокови категории и клъстери.

Защо е полезно:

Продуктите от една категория трябва да отговарят на сходни потребности на потребителите, да бъдат взаимосвързани или взаимнозаменяеми. Това е базовата дефиниция на стокова категория в търговията на дребно.

Създаването на асортиментно дърво, дефинирането на точни рамки на категориите, подкатегорите и аналитичните единици, е особено важно за успеха на вашия аптечен категориен мениджмънт. Ако се наруши логиката на категориите и се добавят продукти, които не са свързани помежду си и нямат "взаимозаменяемост", провеждането на анализ в тази група ще доведе до грешки и неправилно тълкуване.


Очаквани резултати:

  • Създаване на категорийно дърво
  • Дефиниране на широчината и дълбочината на категориите
  • Създаване на модел за работа с асортимента
  • Модел от измерители за ефективността на асортимента
     

Какво включва услугата:

Стъпка 1: Определяне на стоковите категории в аптечния бизнес, дефиниране на асортиментна матрица – специално за Вашата аптека.Потребителската категория включва група от стоки, които отговарят на нуждата на даден клиент (пример – Настинка и грип).

Стъпка 2: Дефиниране на степента на диференциация на стоките в рамките на една категория.
Определят се граници за управлението на категориите. Съществуват стокови категории, които лесно се обработват с помощта на инструменти за управление и резултатите се прилагат лесно (повечето ОТС категории). Има и категории, в които прилагането на управление е практически безсмислено (Rx медикаментите).

Продължителност:

... работни дни