Категориен мениджмънт

Знаете ли, че категорийният мениджмънт е най-важният фактор, за да управлявате ефективно продажбите в аптеката си? Заедно, стъпка по стъпка ще въведем и управляваме правилния модел за разпределяне на асортимента в категории продукти.

Така, заедно с доволните клиенти, ще дойдат по-добрите печалби, както и нови договори с фарма производители.

Въвеждане на категориен мениджмънт
Цялостен проект по въвеждане на категории в аптеките Ви.
Асортиментно дърво
Разпределение на продуктовия асортимент в стокови категории и клъстери.
Автоматизация на категорийния мениджмънт
Изработка на шаблони и оптимизация на процеса.
Диагностика и доклад
Диагностика на стоковата, асортиментната и ценовата политика във Вашата аптека