Поколения X Y Z

Поколения X Y Z
За аптеки
12 Април 2019

Какво трябва да знаем за различните типове сътрудници в аптеката

Tеорията за поколенията е много стара, но тя вече стана неразделна част от работата с аптечния персонал. И така, какви хора са X, Y и Z поколенията и каква е особеността за работата с тях?

За първи път изследванията, които говорят за характеристиките на възрастовите или поколенческите разлики се появяват през 1991 г. - при двама автори от САЩ Нийл Хоув и Уилям Щраус. Те създадават теория, която се основава на различията в ценностите на хората от различни поколения. Тези различия водят до коренно различно поведение в работаната среда, както и големи разлики в работните ценности и очакванията от работодателите, както основните причини за тези разлики изследователите посочват големите разлики в ситуацията в икономиката и политиката, технологичното развитие на обществото и т.н., когато тези поколения са израствали като деца. След известно време теорията започна да се прилага на практика. Тя се оказа много ефективна в бизнеса.

Теорията за поколенията към този момент разглежда следните поколения - X, Y и Z и един допълнителен компонент (baby boomers). Нека да ги рагледаме по-подробно.

Baby boomers категорията "в нея са включени хора, родени между 1943 и 1960 г. Поколението е получило името си заради следвоенния скок на раждаемостта. Събитията, които оказват най-голямо влияние върху формирането на ценностите на хората от това поколение, са, разбира се, победата или загубата във войната, това също е поколение на неравенство породено от "партийни" или "класови" условия. Дори и хората, които са живяли в не комунистически общества е имало неравенство обосновано на финасови възможности и класи в обществото.

Kато правило те разбират и ценят формалната власт и йерахията, колективна работа и отборна игра. Те разбират саморазвитието като нарастваща способност за постигане на колективни цели. Понастоящем повечето бейби бумъри се отеглят от активана работа, въпреки че има хора, които все още работят и даже голям процент от топ мениджърите са от това поколение.

Oтличителна черта на тази категория хора в България е здравaта работа без изслишни изисквания към работодателя и завидна издръжливост, но не очаквайте иновативност, амбиция и самоинициатива. Трудно приемат новостите, особено интернет/социалните мрежи и като цяло всякакви промени.

Поколение Х
Поколение Х са родените от 1960 до 1980 година. Поколение Х се нарича също загубеното поколение - те са израснали на фона на Студената война, недостига в началото на перестройката. Много "Х" са израснали в непълно семейство и/или в семейства на много работещите родители и това ги прави самостоятелни и отговорни, позволява им да водят независим живот. Често това поколение в пост комунистическите общества се нарича "поколението на децата с ключ на ластик около врата".

Tехните отличителни черти са способността да се разчита само на себе си, алтернативно мислене, осъзнаване на това, което се случва в света, готовност за избор и промяна. Като цяло хората от тази възрастова категория са индивидуалисти, които са съсредоточени върху упорита работа и постигането на индивидуален успех. През годините преминават през кариерата си, следвайки една амбициозна кариерна цел. Не разчитайте на екипност от тях и на приемане на мисията и визията на компанията това поколение е резервирано към подобни „лозунги“. Обичат състезателният елемент и личното признание.

Поколение Y
Хората от поколение Y са хора, родени от 1980 до 1995 година. Това поколение е израснало на фона на световните шокове: колапс на комунизма, терористични атаки, интернет. Но с течение на времето също така и с въвеждането на новите символи на времето - бързото развитие на информационните технологии. Благодарение на интернет и мобилните комуникации те биват наречени "компютърните играчи" и даже получават псевдонима "поколението на палеца" - заради способността му да напише SMS с един пръст.

"Играчите" могат лесно да комуникират с непознати в мрежата, но в реалния живот има проблеми с комуникацията. Във виртуалния свят играчите създават своя идеален свят, където царуват техните правила и закони. Ето защо поколението е много наивно и проявява невежество за реалностите на този свят. Поколението Y често е "развалено" от родителите, които са израснали в годините на общия дефицит и действат компесаторно към свойте деца - "аз не съм имал, те ще имат ВСИЧКО". Поради тази причина независимостта не е отличителна черта на Y. Като цяло това поколение се стреми да получи положителни емоции: пазаруване, развлекателни центрове, кино.

Разбирането им за отдаденост и успех се различава от това на "Х": в повечето случаи те не желаят да започнат професионалния си растеж на по-ниски нива, също така очакват бързо да се издигат в кариерата.
 

Основният им фокус е незабавният растеж. Това се счита и за техния недостатък. Въпреки това, този недостатък може да бъде частично оправдан, заради факта, че това е най-образованото поколение на земята, тъй като се те са имали огромен (често безплатен) достъп до образование и то не само в своята собствена страна. Те имат дипломи и смятат, че това означава, че не трябва да стартират от ниските позиции, от друга страна те се стремят към навлизане и професионализъм в няколко области едновременно, като в  крайна сметка те не успяват да бъдат специалисти в нищо.

В поколение Y е надеждата за модерен аптечен бизнес, защото те са поколението което се характеризира с най-високата техническа грамотност, както и желанието да работи дори извън работното време и жаждата за познание, но само в сфери, които представялват интерес за тях, не за техните шефове.

Поколение Z
Това поколение са родени след 1995 г. Тези хора е все още твърде рано да се оценят от гледна точка на професионализма, но вече си личи, че може би ще бъдат най-голямото предизвикателство за вас мениджъри. Те са израстнали в епоха на "благоденствие", те са получавали всички играчки, които са пожелавали и то бързо, те са били предимно подкрепяни и даже "хвалени", дори когато не са заслужавали - както от родителите си, така и от "притискани от родителите" - учители, спортни треньори, възпитатели... 

Това е първото поколение, което не трябва да работи за прехраната си - да това поколение ще бъде огромно предизивкателство за управление, защото те не работят за "хляба и подслона", защото родителите им и техните баби и дядовци са осигурили минимума. Всичко това определя какви ценности ще преобладават в съзнанието им - те не вярват във формалната власт, в кариерата като начин на живот и не работят за пари. За тях е важно да получават позитивна обратна връзка, да бъдат подкрепяни и да бъде забавно на работното място…

Но за какво ви е цялата тази информация?
Настоящият фармацевтичен пазар на труда е пазарът на кандидата. За да се измъкнем победители в борбата за най-добрият кандидат, е необходимо да предоставим на талантливите представители на всяко поколение най-добрите условия, но не по принцип, а тези условия които те ценят. Те от своя страна могат да имат диаметрално противоположни идеи за "работата на техния живот" и какво търсят и какво ги мотивира може да бъде разбрано най-добре  от гледна точка на теорията на XYZ за поколенията.

Основната мотивация за поколение X е необходимостта да се интегрират в корпоративната култура, желанието да бъде спокоен за бъдещето си и ясно поставяне на отговорностите, които се очакват от тях. В допълнение към това, като засилване на  мотивацията се препоръчва да им се осигурят възможности за обучение и личностно кариерно израстване. Ако говорим за финансовата страна на въпроса, за хората, които принадлежат към поколение X, най-интересното е фиксираната заплата, а системата на търговски стимулиране ги прави много конкурентни. 

Предвид факта, че поколението Y често бива наричано "интернет поколението", много успешно се ангажират чрез Интернет, по-специално чрез социалните мрежи. За поколението Y основната мотивация освен парично обезщетение е липсата на бюрократични "проблеми" и технологичния компонент, например, наличието на работното място на високотехнологично оборудване. По същото време, ако организацията не въвежда нови технологии и процеса на работа не е оптимизиран, това може да повлияе неблагоприятно на мотивацията на хората от това поколение.

Наред с други неща, поколение Y предпочита тези организации, в които има най-малко забрани и ограничения. Трябва да е налице спокойна атмосфера, свободен стил в комуникацията с колегите, възможността да се облича по обичайния си начин и т.н.

Поколението Z  е поколението на незабавните стимули - за да правят нещо с желание, те трябва да получават незабавно стимул. Стимулите трябва да бъдат разнообразни (веднъж пари, следващият път похвала, следващият път кариерно развитие и още и още ...). Това е поколението на свободното време - те трябва да имат време за тях и техните интереси, иначе напускат дори и престижни и добре платени кариери.

Те не вярват и се опълчват срещу всякаква форма на власт, искат мениджъра да бъде съветник, ментор и да бъде позитивно подкрепящ. Не могат да приемат критика и коригираща обратна връзка и често постъпват много емоционално, когато някой им даде подобна обратна връзка.

Дали има правилен подход с тези поколения отговора е да бъдете ситуационни, тоест постъпвайте разнообразно спрямо хората и ситуациите - това е единствената рецепта.

Един последен съвет - не бъдете предубедени към представителите на различните поколения. Помнете и за нас казваха: "това поколение ще провали света". Когато премахнете предубедеността ще видите много от позитивните черти, което всяко едно от поколенията има и ще се възползвате от тези плюсове.