На какво трябва да обърнете внимание при търсенето и избора на фармацевт

На какво трябва да обърнете внимание при търсенето и избора на фармацевт
За аптеки
2 Януари 2018

Какво трябва да търся, когато подбирам сътрудник за моята аптека?

Какви ключови умения трябва да има фармацевтът в аптеката?

Разбира се, за да успеем да отговорим на тези въпроси, трябва да започнем с най-очевидното -  изискванията на длъжностната характеристика, вкючително необходимото образование, познаването на регулаторните рамки, законите и така нататък.

Но това ли е най-важното при избора на този служител и, ако не, какво тогава?

Нека се обърнем към професионалната оценка на персонала и определим два основни типа умения. Меките умения (soft skills) не са зависими от специфичния характер на професията, в която човек работи. Тoва са умения като способността на даден служител да убеждава, активно да слуша събеседника, съпричастността, способността да работи в екип, креативността и т.н. Според експерти, тези умения определят успеха на човек в която и да е професия.

Трудните умения ("hard skills") са придобити технически умения, свързани с извършваните дейности. Те много често са включени в списъка на изискванията, съдържащи се в длъжностните характеристики на фармацевта. Те са по-лесни за оценяване.

Тъй като трудните умения на един служител могат по-лесно да бъдат проверени, важно е при избора да се обърне внимание на първата група от умения и системата от личностни и човешките ценности които кандидата притежава - честност, почтеност, и така нататък.

И така, какво искаме да видим у служителя на нашата аптека?

Тук е необходимо да се обърне внимание на основната му задача - обслужване на посетителите и свързаният с това успех на продажбите в аптеката.

Изхождайки от тази задача, вече не е трудно да се състави списък от изисквания за компетентност на служителя на гише. Дългосрочните проучвания твърдят, че успехът в продажбите зависи малко от твърдите умения и много повече от меките умения.

Можем да ви предложим следния списък от компетенции за служителя работещ с клиенти в аптеката:

  • Фокус върху клиента.

Желание да слуша проблемите на клиента, емпатия (ние не трябва да забравяме, че служителят комуникира често с болни хора, които изискват специално внимание), волята и способността да предложи решение. Възможност да се постави в „обувките на клиента“. Способността за работа в екип - да мисли в интерес на екипа, на общите цели. Желание да споделя своя опит.

  • Честност.

Отпускане, съхранение на лекарства, на скъпоструващи и специфични медикаменти, колективна отговорност в аптеката -- всичко това изисква служителят да бъде честен и благонадежден.

  • Гъвкавост, адаптивност.

Желание да спазва правилата и процедурите на компанията, които са много в аптечната дейност. Способност да се адаптира към нови ситуации.

  • Самокритика и рефлективност.

В аптеката се носи голяма отговорност, тук грешките са неприемливи. Те могат да бъдат струват скъпо.

  • Отвореност към новото, желание за самоусъвършенстване.

Мотивацията редовно да подобрява професионалното си ниво. Интерес към професионални списания, новини.

Разбира се, такава оценка на персонала изисква опит в оценяването и участието на експерта по набиране на персонал. В същото време, като обръщате внимание на тези качества, ще откриете надежден служител, на когото можете спокойно да разчитате.